Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Marleen Lavrijsen – Yoga en Coaching de Kempen

 • Van iedere deelnemer wordt verwacht dat hij/zij zelf zijn/haar fysieke of geestelijke bijzonderheden meldt. Bij twijfel of yoga wenselijk is, dient de deelnemer altijd toestemming te vragen aan een erkende behandelaar.
 • Binnen een les, is iedere deelnemer zelf verantwoordelijk voor in achtnemen van zijn of haar eigen fysieke en geestelijke grenzen, Yoga en Coaching de Kempen is niet verantwoordelijk voor fysieke, geestelijke, materiele of financiële schade, ten gevolge van deelname aan een les.
 • De betalingsverplichting van een abonnement gaat in op het moment van deelname na de proefles.*
 • Deelname aan lessen van Yoga en Coaching kan uitsluitend ná betaling van het lesgeld, het invullen van het inschrijf formulier en het instemmen met deze Algemene Voorwaarden.
 • Betaling van abonnementen geschiedt per tikkie, tenzij anders overeengekomen.
 • Lidmaatschap gaat van vakantie tot vakantie, tijdens de schoolvakanties worden er geen lessen gegeven. *
 • Wil je stoppen met de yoga, geef dit dan uiterlijk 2 weken voor de nieuwe periode aan, anders sta je ingeschreven voor de komende periode met de bijkomende kosten. *
 • Het inhalen van een gemiste les kan, binnen de mogelijkheden die er zijn in dezelfde periode. In de periode van de meivakantie tot de zomervakantie mogen er maximaal 2 lessen ingehaald worden als een yoga buiten les. *
 • Inhalen van lessen is slechts mogelijk zolang men lid is. *
 • Wanneer de les niet doorgaat wordt dit tijdig doorgegeven, zoveel mogelijk wordt vervanging geregeld.
 • Het is belangrijk dat je op tijd aanwezig bent in de les, ook voor jezelf. Als je verhinderd bent, meld je dan tijdig af. Zo kan iemand anders een les inhalen. Bij voorkeur via de app of telefonisch (0629167346).
 • Bij ziekte/blessures langer dan 6 weken treffen we samen een regeling. *
 • Privé lessen, evenementen of workshops dienen minimaal 24 uur van tevoren afgezegd te worden, anders wordt 50% van de kosten in rekening gebracht.
 • De persoonlijke gegevens van de klanten zijn strikt vertrouwelijk en worden uitsluitend gebruikt voor mijn administratie.
 • Deelneemsters van de zwangerschapsyoga starten met een 10-rittenkaart deze is 12 lesweken geldig. Na deze 10 lessen kan men per les bijkopen. Wanneer je voor de 36 weken bevalt bekijken we wat de mogelijkheden zijn.
 • Mocht omwille van medische redenen deelname aan de les niet mogelijk zijn, bestaat er de mogelijkheid tot restitutie van maximaal 50% van de nog resterende lessen.

*N.v.t. op deelnemers van de zwangerschapsyoga

Voor vragen of opmerkingen kun je me bereiken via:

0629167346 / info@yogaencoachingdekempen.nl